Địa chỉ

* SpaghettiBox 90 Ngõ Núi Trúc, phố Giang Văn Minh
04 38464 766
046 273 1139

* SpaghettiBox 25 Thi Sách, phường Ngô Thì Nhậm
043 9766 114

* SpaghettiBox 10 ngõ 12 phố Núi Trúc
043 726 4849
043 715 4224

* SpaghettiBox 49 Lê Ngọc Hân
043 976 5599

    Halloween 2014

 sbox-halloween

sbox-bottom-menusbox-bottom-gallerysbox-bottom-survey