Order trực tuyến

Yogurt

Bánh mì cá ngừ

Yogurt

Yogurt ( please choose 1 of the taste: Snow White/ Mint/ Café/ Honey/ Grape/ Chocolate/ Red wine/ White wine). Price: 24.000đ

Giá:

Chi tiết sản phẩm

Yogurt ( please choose 1 of the taste: Snow White/ Mint/ Café/ Honey/ Grape/ Chocolate/ Red wine/ White wine). Price: 24.000đ