Order trực tuyến

Drink

Trang chủ / Drink
lassi new taste

Lassi (new taste)

Lassi (new taste – strawberry, mint, grape, honey). Price: 22.000đ Lassi (Blueberry). Price: 23.000đ