sbox-bottom

left-icon

Địa chỉ Sbox

* SpaghettiBox 90 Ngõ Núi Trúc, phố Giang Văn Minh

043 8464 766 - 046 273 1139

* SpaghettiBox 10 ngõ 12 phố Núi Trúc

043 726 4849 - 043 715 4224

* SpaghettiBox 49 Lê Ngọc Hân

043 976 5599

footer